ثبت نام

در صورتی که از شاگردان جاری موسسه هستید حتما با شماره ای که درموسسه ثبت نام کرده اید ثبت نام خود را انجام دهید

شماره موبایل شما در سیستم موجود نمیباشد جهت انجام ثبت ناماینجا کلیک کنید

{{name}}

نام و نام خانوادگی :
{{cl.price}} ریال
{{cl.name}}
{{item.data.price}} ریال
{{item.value}}
مبلغ :{{totalPrice}} ریال
تخفیف : {{discount*totalPrice/100}} ریال
تخفیف خرید گروهی : {{groupSellPrice}} ریال
استفاده از اعتبار :

شما زمانی می توانید از اعتبار خود استفاده کنید که مجموع آن به {{balanceUB}} ریال رسیده باشد

اعتبار :{{balance}} ريال
مبلغ کل پرداختی :{{payPrice}} ریال


© Kordasti2014